یک ترانه.. یک بهانه.. یک ستاره!

ترانه ترانه آی ترانه.. ای تو سرود عاشقانه....

بهانه بهانه آی بهانه.. ای تو طعم حرفهای شاعرانه...

ستاره ستاره آی ستاره.. ای تو ملجا شبانه...

ترانه ترانه آی ترانه.. آخر تو ای دلیل جاودانه...

 

می نوازمت... می خوانمت... می جویمت.. می پویمت... می بویمت... در سطر سطر کلمات.. در ریز ریز خاطرات... در سو سوی جهات... در تک تک لحظات... در دانه دانه تسبیح برکات.. درلمس باران خاطرات...خیال باطل

/ 3 نظر / 13 بازدید
ترانه

سلام با یه مطلب جدید آپم خوشحالم میشم نظر شما رو هم داشته باشم

ترانه

سلام آپم با دو تا پست جدید و شما دعوتید به خوانشش[لبخند]

نازلی

کلمه ی تسبیح دلمو خون کرد