منم مرد سختی ها!

قرص پشت سر قرص... سرگیجه پشت سرگیجه ... و بازهم زندگی... بازهم امید.... اینه احساس این روزهای من.... منم کیوان... همون مرد احساس... منم همون عاشق دیروز و امروز... منم آن پرنده سفید رو به خورشید... و بازهم به تو می اندیشم.... با همه بالهایی که شاید روزی بشکند... باهمان سری که روزی شاید گیج برود... با همان حالی که روزی شاید بد شود.... من عاشقت خواهم ماند... عاشق عشق پاکت... و بازهم به تو اندیشیدن... آری من سبز خواهم ماند... آری من به سویت بال خواهم گشود... با حس خوش احساس نم نم باران.... چه یک لحظه... چه صد لحظه.... و چه یک عمر.... من عاشقت خواهم ماند.... آری زندگی من چنین است.... عاشقی... عاشقی و بازهم عاشقی.... منم کیوان... منم کیوان !!!!

/ 2 نظر / 19 بازدید
آسمان آبی

[ناراحت]

ترانه

سلام حلول ماه مبارک رمضان رو تبریک میگم .تو تمام لحظات نابش من رو هم دعا کنید[لبخند]