خاطره خوش دوستان!

 

 

خزر شهر.. مهرماه 1391  دوستان دانشجوی کارشناسی ارشد عمران

وقتی دلتنگ میشوی... وقتی میتوانی تجربه کنی خاطرات شیرین باهم بودن را.. وقتی میتوانی دوستانی داشته باشی برای لذت بردن چند صباحی هرچند کوتاه... دیگر جای درنگ نیست... کیلومترها را پشت سر گذاشتیم و به شمال سبز رسیدم.. سبز با خاطرات سبز... سرشار از عطر باهم بودن... سرشار از لبخند... تا فراموش کنیم روزها و لحظات سخت زندگی را و در دل جای دهیم حس همدلی و همراهی را!! خدایا دنیا را سرشار از جمع باهم بودن ها ساز... سرشار از ضرب سلامتی ها... تفریق غصه ها و تقسیم داشته ها... آمین.

/ 1 نظر / 55 بازدید
سارا

خزرشهر رو خیلی دوست دارم منم تیر 91 اونجا بودم وای چقدر خوش گذشت از عمرم حساب نبود یادش بخیر خداکنه امسالم بتونم برم[قلب]