من محبوط دنیا....

نه نقاشم تا محبوبم را نقاشی کنم؟ نه خطاطم تا واژه اش را خطاطی کنم... نه شاعری تا شعر او...  هم آوازی کنم... نه بارانم ... تا در هجر او طنازی کنم.... نه رنگین کمانی...رو به کویش.. سرسره بازی کنم... نه دیوانه ای تا به راهش خل بازی کنم. نه آینه... تا چهره اش همسازی کنم... نه سجاده ای... تا فرودی... همرازی کنم.... نه کوزه گر... تا صورتش مدل سازی کنم...  نه آیه ای تا معجزی راضی کنم.... 

من همینم.... ساده ساده... عاشق عاشق... تنهای تنها... عابر دیروز و امروز فردا.... من همان... ستون شرف دنیا....

/ 7 نظر / 25 بازدید
طوبی

بسیار زیبا ... [گل][دست]

احسان

همینی که هستی عالی هستی اقا کیوان فقط خودت باش ، خودت بهترینی [گل]

امیر

[گل] واقعا اقا احسان راست میگه ادم خود واقعیش باشه، ساده ساده از هر چیزی بهتره [گل]

تینا

[گل]

نفیسه

مثل همیشه بسیار زیبا

کوشا

ماشالله به آقا کیوان[گل]