ارزش توووووووو

53.gifیعنی کسی غیر تو دارم؟؟53.gif
(به خدا نه)!53.gif
جز تو به کس دل بسپارم؟؟
(به خدا نه)!53.gif
ای خوبترینم تو نباشی و سرم را آسوده بر بالشی گزارم؟؟
(به خدا نه)!53.gif
وقتی نباشی و نخوانی غزلم را
گل میدهد این باغ و بهارم؟؟
(به خدا نه)!53.gif
{این حرفا از ته دلم بود؟ به خدا......!}21.gif

/ 1 نظر / 9 بازدید
pegah

khoda junaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaam doset dariiiiiiiiiiiiim[ماچ]