قدرت عشق

گاه مرا کششی است
و تورا دهشی53.gif....
و گاه مرا دهشیست
و تو را کششی...53.gif
آموخته ایم رفتن را تا فراسوی خود53.gif۰۰۰
آموخته ایم با هم بودن را53.gif
آموخته ایم عاشق بودن را08.gif۰۰۰

/ 1 نظر / 4 بازدید
تینا

آموخته ایم ...