اگر با تو نباشم ولی...

مژهاگر با تو نباشم ولی...

بگذار خنکایی از نسیم سر راه تو باشم...

اگر با تو نباشم ولی...

بگذار آرامشی در شب ماه و ستارگان تو باشم...

اگر با تو نباشم ولی...

بگذار شبنمی از شکوفه ی باغچه ی سبز دل تو باشم...

اگر با تو نباشم ولی ...

بگذار قطره ای از باران بهار تو باشم...

اگر با تو نباشم ولی...

بگذار دانه ای از تسبیح سجاده ی نماز تو  باشم...

اگر با تو نباشم ولی...

بگذار گرمایی از عطر نفسهای تو باشم...

اگر با تو نباشم ولی...

بگذار صدایی از تاپ تاپ قلب مهربان تو باشم...

اگر با تو نباشم ولی...قلب  

                        (دنیای من چیزی به جز تو نیست...مژه)

/ 4 نظر / 3 بازدید
هانیه

امیدوارم شاد و سربلند باشید[گل][گل][گل][گل]

هانیه

سلام دوست خوبم. به روزم. منتظر حضور گرم شما. [گل][گل][گل] [گل][گل] [گل]

سوگند

اشکالی ندارد . من منتظر خستگی تو از دلهای بی عاطفه ی مردم خواهم ماند تا شاید نگاهت به من هم بیفتد. ممنون از حضور گرمتون .[گل]

pegah

vali bezar negahet konam....