تو ای ناشناس قصه ها (برای تو!)

چیک و چیک و چیک... دونه دونه بارون...  تیک و تیک و تیک... یک ساعت و صورتای گرد خندون... تق و تق و تق صدای در و یه مهمون... به و به و به نفس برگ گل و ریحون....  هیس و هیس و هیس... منم و یه دامن چین چین دون دون.... لب لب و لب میون بوسه خیس  ایوون.... من و من و من... اون عاشق روبروی بید مجنون....تاپ و تاپ و تاپ... قصه ای میون همین خیابون... 

تو ای مظهر رنگ و  رفاقت.... تو ای مظهرعشق و نجابت... تو ای مظهر حس و  طراوت... تو ای مظهر نور  و صداقت... تو ای مظهر مهر و کرامت.... تو ای مظهر لطف و سخاوت

دوستت دارم.....

پی نوشت: چشمام رو بستم و نسیمی از خنکای بارون داره آروم صورتم رو نوازش میکنه... چه دستان لطیفی داری طبیعت؟!! تو اوج تنهایی....

/ 6 نظر / 13 بازدید
ساحل

شبهآےِ شاعرانــ ه اےِ هســت.. در زندگــےِ ام.. كه هیچ مهـتابــےِ ندارد.. اما تا دلتـــ بخواهــد بارانیســت... شبهآیےِ كه جاےِ تــو خالیســتـــ....

ساحل

میتــرســم… کسـی بــوی ِ تنـت را بگیــرد نغمــه ِ دلـت را بشنــود و تو خــو بگیــری به مـــآنـدنـش!!! چـه احســآس ِخـط خطــی و مبـهـمـ یسـت! ایــن عــآشقــآنـه هــآی حســود مــن …

ساحل

همــه ی مـــا فقــط حســـرت بــی پــایــان یــــک اتفــــاق ســـاده ایـــم کــــه جهــــان را بـــی جهــــــت ، یــــک جــــور عجیبــــی جــــدی گرفتـــــه ایــــم … !

منیژه

میگویند باران که میزند بوی “خاک” بلند می شود … اما اینجا باران که میزند بوی “خاطره ها” بلند میشود !

فاطمه م

این عکست از همه قشنگ تره می دونی چراااا؟ چون توش روح داره. همه ی نوشته هارو خودت می نویسی؟[نیشخند][عجله]